Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Wat zijn kinderrechten?

De kinderrechten zijn jouw rechten


Je hebt het recht om naar school te gaan, maar ook het recht om te spelen. Als je ziek bent heb je recht op verzorging en kinderarbeid is verboden. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat ook wat anderen moeten doen om voor kinderen te zorgen. De regering moet kinderen beschermen tegen mishandeling. Je ouders moeten zorgen voor een goede opvoeding. Sommige kinderen hebben recht op extra bescherming, zoals zieke kinderen, weeskinderen of kinderen die vluchteling zijn.


Het Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat al sinds 1989. De kinderrechten geven je recht op onderwijs, zorgen er voor dat je vrije tijd mag hebben en stellen je vrij van kinderarbeid. Deze rechten gelden voor alle kinderen ter wereld. Dus ook voor jou!

Geschiedenis van de kinderrechten


Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) zijn er heel veel kinderen doodgegaan. Dat mocht nooit meer gebeuren vonden heel veel landen ter wereld. Daarom werd in 1946 UNICEF opgericht. De mensen van UNICEF proberen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen eten, naar school kunnen, een huis hebben en beter gemaakt kunnen worden als ze ziek zijn. Om kinderen extra te beschermen zijn de kinderrechten opgeschreven. Het duurde even voordat er een tekst was waar iedereen het mee eens was. Op 20 november 1989 was het zover: het Verdrag voor de Rechten van het Kind was klaar. Bijna alle landen ter wereld hebben beloofd om zich aan de kinderrechten te houden.

Er is nog veel mis met kinderrechten.

kinderarbeid


Miljoenen kinderen ter wereld gaan niet naar school. Ze mogen niet of ze moeten werken om te kunnen leven. Er zijn nog steeds kinderen die niet genoeg te eten hebben, op straat leven of zelfs meevechten in oorlogen. Zoals in veel landen in Afrika. Meisjes én jongens vechten mee in oorlogen. Helaas wordt er dus niet altijd even streng gecontroleerd of de kinderrechten worden nageleefd.


Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is daarom heel belangrijk. De landen die het verdrag aangenomen hebben, moeten iedere vijf jaar laten weten wat ze gedaan hebben voor de kinderrechten. Zo kan iedereen zien of ze kinderen serieus nemen.

Op 20 november is het Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Houd daarom je spreekbeurt over kinderrechten of zamel zoveel mogelijk handtekeningen in voor kinderrechten. Je kunt materiaal aanvragen via: jongeren [at] amnesty [dot] nl

Kinderrechten in Nederland


In Nederland is geen oorlog. Er is genoeg te eten en alle kinderen kunnen naar school. Toch valt er ook voor veel kinderen in Nederland nog wel wat te verbeteren. Vooral voor kinderen die mishandeld worden en kinderen die vluchteling zijn, die krijgen te weinig hulp in Nederland. Dat moet dus beter.

Bekijk de clips "Mensjesrechten" over kinderrechten in Nederland. Verschillende jongeren vertellen hun verhaal ; voor hen zijn de kinderrechten niet vanzelfsprekend.

Actienetwerk

Geef je op voor het Jongeren Actienetwerk en ontvang alle jongerenacties van Amnesty Nederland.

Amnesty International: voor de mensenrechten

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Wij doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.